NA SUSZĘ

mapa strony

badania

KELPAK

 1 | 2 

Wpływ preparatu Kelpak na parametry rozwoju i plonu roślin

Jak wyżej wspomniano, stosowanie preparatu Kelpak jako elementu technologii wpływa pozytywnie na zmiany w fizjologii i morfologii rośliny uprawnej, co następnie ma wpływ na najważniejszy element: wysokość plonu i jego jakość. Poniżej prezentujemy wyniki wybranych doświadczeń ilustrujące, jak różnorodny i pozytywny wpływ wywiera preparat Kelpak.

Wykres 1. Udział poszczególnych frakcji bulw ziemniaka po zastosowaniu preparatu Kelpak (%). Jednokrotne stosowanie w fazie T1. IOR Poznań 2004-2006

 

Wykres 2. Zawartość chlorofi lu w liściach rzepaku ozimego (SPAD) odm. Galileo po zastosowaniu preparatu Kelpak. IOR Poznań 2009

Wykres 1 W uprawie ziemniaka najczęściej nie tylko wysokość plonu się liczy. Ważny jest plon ziemniaka technologicznego. W tym przypadku przyrost plonu największych bulw to aż 46%!

 

Wykres 2 Preparat Kelpak wpływa pozytywnie na zawartość chlorofi lu w liściach. Jak wiadomo, ten parametr jest ściśle powiązany z intensywnością fotosyntezy, czyli wielkością i jakością plonu.

Wykres 3. MTN rzepaku odm. Galileo (g/1000 nasion) po zastosowaniu preparatu Kelpak. IOR Poznań 2009

 

Wykres 4. Liczba (szt.) nasion w łuszczynie rzepaku odm. Galileo po zastosowaniu preparatu Kelpak. IOR Poznań 2009

Wykres 3 Wiadomo, że plon rzepaku to iloczyn trzech parametrów: liczby łuszczyn na 1 ha, liczby nasion w łuszczynie i MTN. Bioregulator Kelpak pozytywnie wpływa na MTN. W tym doświadczeniu przyrost MTN do obiektu kontrolnego wyniósł 11%!

 

Wykres 4 Kelpak wpłynął pozytywnie na liczbę nasion w łuszczynie rzepaku gdzie w zależności od terminu aplikacji przyrost wyniósł od 5 do ponad 17%!

Wykres 5. Przyrost świeżej masy korzeni po zastosowaniu bioregulatora Kelpak. Dawki i terminy aplikacji dostoso-wane do gatunku. Doświadczenia ścisłe UTP Bydgoszcz 2009.

 

Fot. 1. Przyrost świeżej masy korzeni po zastosowaniu bioregulatora Kelpak.

Wykres 5 Mocny rozwój systemu korzeniowego po zastosowaniu Kelpak jest jedną z zasadniczych przemian w roślinie. Obserwowany przyrost w różnych gatunkach to ponad 20%!

 

Fotografia 1

 1 | 2