NA SUSZĘ

mapa strony

sposób działania

KELPAK

Obszary produkcji oraz przemieszczanie się auksyn (kolor ciemniejszy) i cykotonin (kolor jaśniejszy) w roślinie

 

Działanie bioregulatora KELPAK na roślinę

Jak działa Kelpak?

Auksyny i cytokininy są produkowane przez roślinę w ściśle określonych proporcjach i indukują procesy zachodzące w roślinie od momentu wschodów praktycznie do końca życia rośliny.

Auksyny - najważniejsze hormony w roślinie! Wytwarzane głównie w młodych częściach pędu:

 • odpowiadają za wzrost wzdłużny łodyg
 • pobudzają tworzenie się korzeni bocznych i włośników korzeniowych
 • przeciwdziałają starzeniu się organów i zrzucaniu liści

Cytokininy - wytwarzane głównie w systemie korzeniowym:

 • odpowiadają za podział komórek
 • pobudzają tkanki do wytwarzania organów
 • pobudzają powstawanie pędów bocznych
 • hamują procesy starzenia się roślin

Poziom produkcji fitohormonów w roślinie jest uzależniony od wielu czynników. Czynniki stresujące, takie jak niska temperatura, susza, choroby, szkodniki, fi totoksyczność środków ochrony roślin, mogą poważnie zakłócić ich produkcję. Wówczas roślina nie rozwija się prawidłowo i nie jest w stanie wydać wysokiego plonu.

Bioregulator Kelpak obniża ryzyko wpływu czynników stresowych na roślinę a przez to na plon i jakość zbioru.


KELPAK w części nadziemnej rośliny:

 • pobudza organy wegetatywne i generatywne do silniejszego wzrostu: większa zielona i sucha masa, więcej rozgałęzień, więcej zawiązków kwiatowych, więcej łuszczyn, ziarniaków w kłosie, wzrost białka czy cukrów
 • zwiększa odporność i przyspiesza regenerację rośliny w razie wystąpienia czynników stresowych: mróz, okresy chłodu, susza, uszkodzenia herbicydowe, zasolenie
 • zwiększa zawartość chlorofi lu i wzmaga foto syntezę
 • zwiększa odporność rośliny na choroby

w korzeniach:

 • zwiększa masę korzeniową: długość oraz liczbę korzeni
 • wspomaga szybsze wytwarzanie włośników korzeniowych, przez co roślina lepiej pobiera wodę i składniki pokarmowe także z głębszych warstw gleby