Wzrost i poprawa jakości plonów

BIOREGULACJA UPRAW DAJE PRZEWIDYWALNE PLONY

Naturalne czynniki środowiskowe – kondycja gleby, deszcze czy temperatura wpływają zasadniczo na wzrost i zdrowotność roślin. Każdy z nas ma jednak świadomość nieprzewidywalności pogody w uprawie roślin.

Naukowcy nieustannie odkrywają fascynujące tajemnice rozwoju roślin i zaczynają rozumieć złożoność ich fizjologii. Dzięki badaniom naukowym rolnicy mogą uzyskiwać lepsze wyniki upraw. Wystarczy, że wykorzystają znane nam tajemnice natury.

W ciągu ostatnich 40 lat zespół badawczy Kelpaku odkrył niektóre z właściwości ukrytych w komórkach ogromnych alg z gatunku Ecklonia maxima. Unikalna metoda ekstrakcji chroni najlepsze tajemnice alg kelp, z których uwalniają się naturalne związki zdolne wywołać szereg pozytywnych reakcji w uprawach. W efekcie powstał skuteczny bioregulator, który korzystnie wpływa na rozwój komórek i tkanek oraz stymuluje samodzielną aktywność hormonalną rośliny.

Korzyści udowodniono naukowo w przeciągu 40 lat badań

Korzyści

Kelpak zawiera wysoki poziom auksyn, florotanin, brassinosteroidów oraz poliamin. Każdy z tych składników korzystnie wpływa na pobudzenie i rozwój korzeni.

Zawarte w Kelpaku poliaminy w połączeniu z wysokim poziomem auksyn znacząco zwiększają masę korzenia, co skutkuje maksymalizacją powierzchni chłonnej. W rezultacie roślina jest lepiej odżywiona i może pobrać więcej wody.

Aplikacja Kelpaku w krótkim czasie zwiększa szybkość i intensywnośc kiełkowania ziaren pyłku. Większa ilość zalążków w kwiatach zostaje zapłodniona, co przekłada się zarówno na ilość owoców, jak i ich wielkość. To właśnie dzięki unikatowej metodzie ekstrakcji Kelpaku możliwe jest pozyskanie korzystnej dla procesu procesu kiełkowania ziaren pyłku mieszanki kwasów giberelinowych, auksyn, cytokinin, brassinosteroidów i poliamin bez niszczenia ich delikatnej równowagi.

Kelpak nie tylko stymuluje produkcję pyłku, co intensyfikuje zawiązywanie owoców, ale także odgrywa ważną rolę w rozmnażaniu się roślin przez pozytywny wpływ brassinosteroidów na rozwój struktur reprodukcyjnych w kwiatach, ilość nasion i późniejsze ich kiełkowanie.

Kelpak sprzyja rozwojowi komórek, co przekłada się bezpośrednio na zwiększenie rozmiaru owoców. Zwiększona produkcja pyłku i związany z nią wysoki poziom zapłodnienia sprawiają, że w owocach formowanych jest więcej nasion. Nasiona w owocach wytwarzają zaś związki wpływające na poprawę owocowania i wielkość owoców.

Kelpak poprawia jakość handlowych parametrów produktu, w szczególności wpływa na owocowanie, zawartość cukru i dłuższy okres przydatności do spożycia.

Kelpak zapewnia zdrowy system korzeniowy, mocniejsze łodygi i szybszy wzrost liści, zapewniając roślinie większą tolerancję na stresy abiotyczne. Nawożenie Kelpakiem bezpośrednio po wystąpieniu stresów, takich jak susza, przymrozek czy ulewa, wpływa korzystnie na regenerację roślin. Szokiem dla upraw mogą być również żniwa i przesadzenie. Aplikacja Kelpaku przed lub po tych zdarzeniach znacząco poprawia powtórne ukorzenianie rośliny i zapewnia odpowiednie rezerwy na czas spoczynku.
Badania naukowe pokazują, że w trakcie ekspozycji rośliny na stres, poziom poliamin w komórkach roślinnych spada drastycznie. Kelpak zawiera optymalne ilości brassinosteroidów pozwalających roślinom lepiej znieść suszę, ulewy i powodzie, przymrozki, deficyty składników odżywczych, a także wspomagających regenerację rośliny po przesadzeniu.

Stosowanie wapnia jest ważne w uprawie jabłek, jednak często skutkuje oparzeniami liści, co nie pozostaje bez wpływu na zdrowie i produktywność drzewa. W połączeniu z wapniem Kelpak pełni funkcję buforu, który redukuje ryzyko oparzenia liści.

Dzięki połączeniu zharmonizowanych, naturalnych regulatorów wzrostu, Kelpak w rękach rolnika pełni rolę efektywnego narzędzia zwiększającego efektywność ekonomiczną uprawy. Dawkowanie Kelpaku zgodnie z zaleceniami ma znamienny wpływ na zyski z upraw, co potwierdzono badaniami naukowymi.