Zalety stosowania Kelpaku w uprawach buraków cukrowych

Rolnicy uprawiający buraki cukrowe w Polsce i na Świecie odnotowali wzrost wydajności upraw po zastosowaniu oprysków dolistnych Kelpakiem:

buraki cukrowe
Kelpak w uprawie buraka cukrowego - Kontrola/Kelpak

Zalecane dawki i terminy stosowania:

Opryskiwać w dawce 3-4 l/ha w fazie 4 par liści