Burak cukrowy

Zalety stosowania Kelpaku w uprawach buraków cukrowych

Rolnicy uprawiający buraki cukrowe w Polsce i na Świecie odnotowali wzrost wydajności upraw po zastosowaniu oprysków dolistnych Kelpakiem:

  • poprawę ukorzenienia i zwiększenie masy korzenia
  • zwiększenie poziomu cukru
  • zwiększenie odporności na stresy abiotyczne
  • w efekcie wyższy plon
buraki cukrowe
Kelpak w uprawie buraka cukrowego - Kontrola/Kelpak

Zalecane dawki i terminy stosowania:

Opryskiwać w dawce 3-4 l/ha w fazie 4 par liści

STOSOWANIE KELPAKU

KONTAKT

PUH CHEMIROL Sp. z o.o.
Tel: +48 52 318 88 79
Email: kelpak@chemirol.com.pl