Najczęściej zadawane pytania na temat Kelpaku

ZESPÓŁ KELPAKU ZAPEWNIA NIEUSTAJĄCE WSPARCIE

Poniżej znajdują się pytania najczęściej zadawane przez rolników w sprawie stosowania Kelpaku. By na nie odpowiedzieć, nasz zespół doświadczalny przeprowadził ponad 600 prób, by jak najrzetelniej odnieść się do najtrudniejszych z nich – zadanych przez użytkowników z całego świata. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z naszym zespołem.

Większość ekstraktów z alg morskich jest wytwarzana przy użyciu chemikaliów, wysokiej temperatury, szatkowania lub zamrażania. Powyższe metody mogą uszkodzić znaczną ilość użytecznych związków zawartych w algach. Unikalny proces COLD CELLULAR-BURST pozwala wyodrębnić wszystkie wrażliwe składniki bez strat na poziomie komórkowym, co zapewnia ich efektywność. Proces gwarantuje doskonałą aktywność biologiczną pozyskanych związków.

Kelpak jest sprzedawany w czystej formie ekstraktu z alg. Nie dodajemy do niego makro- i mikroelementów.

Kelpak jest produkowany bez użycia chemikaliów lub innych szkodliwych dodatków. Szeroko zakrojone badania toksykologiczne nie wykazał szkodliwego wpływu na pszczoły, ptaki, ryby ani ssaki.

Kelpak zawiera jedynie hormony występujące naturalnie w roślinie, ekstrahowane z alg Ecklonia maxima. Nie mają one negatywnego wpływu na fizjologię roślin i zwierząt, są wysoce korzystne dla rozwoju i zdrowia roślin. Kelpak zawiera kilka unikatowych związków występujących naturalnie tylko w algach Ecklonia maxima.

Raporty toksykologiczne nie wykazały szkodliwego wpływu na pszczoły, ptaki, ryby czy ssaki.

Kelpak poprawia wzrost roślin, a także rozmiar i jakość owoców pośrednio – to jest polepszając naturalne procesy wzrostu. Kelpak zawiera tylko naturalne ekstrakty roślin alg, które nie pozostawiają resztek w uprawach i nie mają negatywnego wpływu na ludzi, nawet jeśli zostaną spożyte w czystej postaci.

Niestety nie sprawdziliśmy Kelpaku w uprawie konopi. Możemy stanowczo stwierdzić, że Kelpak ma pozytywny wpływ na zdrowie i wzrost wszystkich roślin, więc także konopii. Tetrahydrokannabinol (THC) jest jednakowoż drugorzędnym związkiem, który nie jest częścią normalnego metabolizmu rośliny, zatem istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, by Kelpak zwiększył jego ilość w uprawach konopii. Jakkolwiek nie zwiększy się ilośc THC, użycie Kelpaku powinno skutkować większą masą roślin konopii – a zatem większym plonem.

Kelpak może być mieszany w zbiorniku z większością nawozów, pestycydów, fungicydów i innymi agrochemikaliami. Aby zachować skuteczność Kelpaku w mieszańce zbiornikowej, zalecamy utrzymywanie pH cieczy roboczej poniżej 7. Kelpak należy dodać jako ostatni preparat. Nie należy rozcieńczać Kelpaku w proporcji większej niż 1:500 do oprysków nalistnych i większej niż 1:1000 w przypadku nawadniania kropelkowego.

Kelpak może być podawany przy użyciu systemów hydroponicznych. W celu osiągnięcia optymalnych efektów, nie zalecamy rozcieńczania Kelpaku w proporcji większej niż 1:1000 (1 porcja Kelpaku na 1000 porcji wody/roztworu odżywczego). Kelpak powinien być aplikowany pulsacyjnie i nie częściej niż w odstępie 10 dni. Należy utrzymywać pH wody/roztworu odżywczego poniżej 7.

Stosowanie Kelpaku jedynie raz w trakcie sezonie może nie wystarczyć do osiągnięcia pełnej gamy korzyści oferowanych przez nasz produkt. Kelpak zasadniczo inicjuje lub pobudza metabolizm rośliny, by ta mogła aktywnie rosnąć. W związku z tym, Kelpak może być stosowany zawsze, gdy chcemy pobudzić wzrost roślin – czyli w newralgicznych dla roślin fazach rozwojowych, aczkolwiek zalecamy sprawdzone nawożenie zgodne z zaleceniami dotyczącymi konkretnej uprawy. Zalecenia stosowania Kelpaku dotyczące upraw bazują na badaniach naukowych i stosowanie się do nich zapewni najlepszy rezultat dzięki nawożeniu na odpowiednich etapach wzrostu.

Przedawkowanie jest mało prawdopodobne, a Kelpak można stosować w relatywnie nierozcieńczonych roztworach, nawet do 10% objętości Kelpaku. Zalecane wartości rozcieńczania wskazane w zaleceniach stosowania są oparte na ponad 40 latach badań naukowych związanych ze stosowaniem Kelpaku. Zapewniają klientowi możliwie największy zwrot z inwestycji. Dla uzyskania najlepszych wyników ekonomicznych ważne jest też  przestrzeganie zalecanych optymalnych terminów stosowania.

Po otwarciu zalecamy przechowywanie Kelpaku w chłodnym i suchym miejscu i zużycie w ciągu 3 tygodni. Z uwagi na naturalne pochodzenie Kelpaku, jest on podatny na działanie występujących w środowisku mikroorganizmów. Rozwój grzybów i bakterii przez długi czas nie spowoduje spadku skuteczności produktu, jednak grzyby rozwijające się w wyciągu z alg mogą zatkać sprzęt do nawadniania lub opryskiwania.

Nie. Kelpak zawiera związki, których zastosowanie wpływa korzystnie na naturalne procesy, poprawiając pobieranie i wydajność składników odżywczych, zwiększając odporność roślin na stresy abiotyczne oraz poprawiające jakość plonu. Jednak Kelpak zawiera jedynie niewielkie ilości makro- i mikroelementów i po rozcieńczeniu zgodnie z zaleceniami nie przekaże roślinie odpowiedniej ilości składników odżywczych. Kelpak należy stosować wraz z prawidłowym nawożeniem, bo wzmocni on korzystne efekty nawozów i naturalnie występujących w otoczeniu rośliny składników odżywczych.

Mimo że istnieje możliwość aplikacji Kelpaku poprzez nawadnianie obrotowe, nie zalecamy rozcieńczania produktu powyżej 0,1%. Z uwagi na dużą ilość wody potrzebnej do nawadniania obrotowego, zastosowanie Kelpaku za pomocą tej metody może okazać się nieekonomiczne.

Jak w przypadku innych zabiegów ochrony i odżywiania roślin, Kelpak powinien być stosowany w momencie aktywności metabolicznej rośliny i sprzyjających warunków środowiskowych. Zbyt wysokie lub niskie temperatury mogą ograniczyć optymalną dla rośliny absorpcję. Mokra powierzchnia liścia i aplikacja w czasie ekstremalnej suszy lub wilgoci również negatywnie wpłyną na absorpcję. W związku z tym, najbardziej odpowiednią porą aplikacji jest bezdeszczowy wczesny poranek lub późny wieczór bądź noc, gdy temperatura na zewnątrz jest umiarkowana, a prędkość wiatru nie przekracza 15 km/h.

W zależności od powodu stresu i stadium fizjologicznego rośliny, można stosować Kelpak poprzez aplikację dolistną lub namaczanie korzeni. Rośliny więdnące w wyniku zasolenia gleby, suszy czy poparzenia słoneczne zalecamy podlewać u podstawy za pomocą konewki roztworem w koncentracji 0,5%-1,0%. Pory zwiędłych roślin są zamknięte, w związku z czym nie są w stanie przyswoić odpowiedniej dawki Kelpaku z aplikacji dolistnej. W przypadku roślin, które nie zwiędły, a uszkodzenia spowodowały grad, zwierzęta bądź choroby, Kelpak zastosować jako oprysk dolistny w koncentracji 0,3%-0,5%.

Adiuwanty regulujący pH: Większość substancji regulujących wzrost roślin (a do tych należą także wyciągi roślinne zawarte w Kelpaku) jest bardziej aktywna i łatwiej przyswajalna przy pH z zakresu 4-7. Zalecamy więc dodanie adiuwantu regulujące pH cieczy opryskowej jeśli jej pH jest większe niż 7.

Pomagamy rolnikom na całym świecie osiągnąć optymalny zwrot z inwestycji

Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie, które Ciebie nurtuje skontaktuj się z nami

PUH CHEMIROL Sp. z o.o.
Tel: +48 52 318 88 79
Email: kelpak@chemirol.com.pl

Sklepy Kurka
Email: kelpak@kurka.info.pl

Flora
Email: kelpak@flora-praszka.pl