Korzyści dla upraw warzyw

Próby na warzywach liściastych, takich jak sałata, kapusta, kalafior i brokuły wykazują znaczący przyrost masy główki w stosunku do kontroli:

warzywa

Zalecane dawki aplikacyjne

Zanurzyć korzenie sadzonek lub roślin z rozsadnika w roztworze 1:100 przed wysadzeniem i opryskiwać w dawce 2-3 l/ha 14 dni po wysadzeniu.

Zabieg powtarzać w przerwach 14-dniowych (1-2 razy).

Nie opryskiwać po utworzeniu pąków.

Aplikację dolistną zacząć na etapie 3-4 liści do bezpośredniego zasiewu (nie wiem czy uchwyciłam poprawnie sens zdania – po ang.: Start with foliar application at 3 to 4-leaf stage for direct seeded crops.). Być może powinno być: Aplikację dolistną rozpocząć na etapie 3-4 liści w stosunku do upraw bezpośrednio wysianych.

Kelpak może być stosowany w mieszankach z innymi pestycydami i dolistnymi składnikami odżywczymi (może lepiej napisać „odżywkami dolistnymi”?), jednak dla osiągnięcia najlepszych rezultatów, pH roztworu utrzymywać poniżej 7.

Warzywa liściaste