Czereśnia

Zalety stosowania Kelpaku w uprawach czereśni

Sadownicy stosujący Kelpak w sadach czereśniowych zyskują wyższy plon lepszej jakości. Rośliny są także bardziej odporne na przymrozki. Pełna lista korzyści w uprawach czereśni:

  • poprawia zawiązywanie się owoców (ang. Fertilisation)
  • zwiększa produkcję pyłku
  • poprawa rozwój łagiewki pyłkowej
  • powiększa rozmiar owoców
  • intensyfikuje wybarwienie plonu
  • poprawia właściwości przechowalnicze owoców
  • zwiększa masę plonu
wzrost plonu czeresni

STOSOWANIE KELPAKU

KONTAKT

PUH CHEMIROL Sp. z o.o.
Tel: +48 52 318 88 79
Email: kelpak@chemirol.com.pl