Zalety stosowania Kelpaku w uprawach czereśni

Sadownicy stosujący Kelpak w sadach czereśniowych zyskują wyższy plon lepszej jakości. Rośliny są także bardziej odporne na przymrozki. Pełna lista korzyści w uprawach czereśni:

wzrost plonu czeresni