Ziemniaki

Zalety stosowania Kelpaku w uprawach ziemniaków

Próby polowe przeprowadzone w uprawach ziemniaków w Europie i w Republice Południowej Afryki jasno wskazują różnorodne korzyści stosowania Kelpaku w uprawach ziemniaków, m.in.:

  • poprawę wigoru korzeni i wzrostu pędów
  • zwiększenie pobierania składników odżywczych
  • poprawę odporności na zarażanie nicieniami
  • lepszą tolerancję na stresy (susza, nasiąknięcie wodą)
  • zwiększenie liczby i rozmiaru bulw
  • zwiększenie finalnego plonu handlowego
ziemniaki
Wpływ Kelpaku na jakość plonu ziemniaków

Zalecane dawki stosowania

Zanurzyć nasiona ziemniaków w 0.5% roztworze Kepaku przed sadzeniem

lub:

Opryskać nasiona ziemniaków sadzarką w dawce 1 l/ha (chodzi o ziemniaki posadzone w „bruzdach” – ang. plant furrow)

Oprysk dolistny zastosować 21-28 dni po wschodach w dawce 3 l/ha i powtórzyć w odstępie 10-14 dni w dawce 2 l/ha.

Kelpak w uprawie ziemniaków – wyniki globalne

Nie stosować po zawiązaniu (?) bulw – z ang. tuber initiation

Próby globalne na uprawach ziemniaków wykazują znaczny wzrost plonu handlowego i jego jakości.

STOSOWANIE KELPAKU

KONTAKT

PUH CHEMIROL Sp. z o.o.
Tel: +48 52 318 88 79
Email: kelpak@chemirol.com.pl