Zalety stosowania Kelpaku w uprawach ziemniaków

Próby polowe przeprowadzone w uprawach ziemniaków w Europie i w Republice Południowej Afryki jasno wskazują różnorodne korzyści stosowania Kelpaku w uprawach ziemniaków, m.in.:

ziemniaki
Wpływ Kelpaku na jakość plonu ziemniaków

Zalecane dawki stosowania

Zanurzyć nasiona ziemniaków w 0.5% roztworze Kepaku przed sadzeniem

lub:

Opryskać nasiona ziemniaków sadzarką w dawce 1 l/ha (chodzi o ziemniaki posadzone w „bruzdach” – ang. plant furrow)

Oprysk dolistny zastosować 21-28 dni po wschodach w dawce 3 l/ha i powtórzyć w odstępie 10-14 dni w dawce 2 l/ha.

Kelpak w uprawie ziemniaków – wyniki globalne

Nie stosować po zawiązaniu (?) bulw – z ang. tuber initiation

Próby globalne na uprawach ziemniaków wykazują znaczny wzrost plonu handlowego i jego jakości.