Korzyści stosowania Kelpaku w uprawach jabłoni

Badania stosowania przeprowadzone w sadach jabłoniowych wykazały liczne zalety – przede wszystkim skutecznie zapobiegły poparzeniom liści wapniem oraz wykazały poprawę wydajności plonu:

  • przyspieszenie i poprawa ukorzenienia młodych drzew (drzew szkółkowanych)
  • poprawę ukorzenienia i masy korzeni wszystkich drzew
  • zwiększenie rozmiaru jabłek
  • wzrost plonu
  • zapobieżenie poparzeniom liści wapniem
uprawa jabłek

Jabłka – Afryka Południowa, Niemcy

Wzrost powyżej kontroli

Masa owoców +12%
Wapń +7%

Redukcja oparzeń liści:

Kontrola, Kelpak

Aby zmniejszyć poziom oparzeń, aplikować w proporcji 1:500 w zbiorniku, razem z azotanem wapnia lub z chlorkiem wapnia w celu uniknięcia poparzeń.

Zalecane dawki:

Aplikacja dolistna: Stosować Kelpak na etapie zawiązywania owoców. Zabieg powtórzyć dwukrotnie w przerwach 14-dniowych.

STOSOWANIE KELPAKU

KONTAKT

PUH CHEMIROL Sp. z o.o.
Tel: +48 52 318 88 79
Email: kelpak@chemirol.com.pl