Korzyści stosowania Kelpaku w uprawach śliwek

Stosowanie Kelpaku w uprawach śliw dowodzą pozytywnego wpływu biostymulacji na produkcję pyłku, owocowanie, rozmiar i retencję owoców oraz ich wybarwienie i plon:

Próby na śliwkach Angeleno, Chile

Lata 2010-2011

Lata 2011-2012

Zmniejszenie spadku owoców o 7%

Zwiększenie ostatecznego plonu o 17%

Zwiększenie masy owoców o 5%

Zwiększenie zysku/zwrotu o 18%

Zwiększenie zawartości cukru o 5%

Zwiększenie zawartości cukru o 5%

Aplikacja Kelpaku w dawce 3 l/ha w trakcie 50% rozkwitu, opadaniu płatków, rozszczepienia (opadanie działki kielicha)

Próby na śliwkach Larry Anne, Chile

Kontrola / Kelpak 3×3 l/ha

Zalecane dawki i terminy stosowania

Drzewa rodzące (chodzi o drzewa wydające owoce): 3 opryski dolistne w dawce 3 l/ha od różowego pąku do połowy rozkwitu; opadanie płatków i opadanie działki kielicha. Opryski sklejające (w oryginale „sizing sprays”, sizing – kleić, sortować?)  stosować po stwardnieniu pestek i 14 dni później.

Po zbiorach: Opryskiwać roztworem 0.2% jednocześnie z aplikacją azotu i powtórzyć po 14 dniach dla poprawy kondycji drzew.

„Zakładanie” drzew (Tree establishment): Namoczyć gołe korzenie młodych drzew (nursery trees to też drzewa szkółkowane) w 1% roztworze Kelpaku bezpośrednio przed wysadzeniem. Dla lepszego rozwoju drzew, aplikować opryski dolistne roztworem 0.25% (250 ml Kelpaku na 100 l wody) w trakcie wczesnego wzrostu.