Zalety stosowania Kelpaku w uprawach kukurydzy

Stosowanie Kelpaku w uprawach kukurydzy daje pozytywny wpływ na wydajność upraw:

Próby kelpaku w uprawach kukurydzy

Zalecane dawki i terminy stosowania

Opryskiwać w dawce 2 l/ha w fazie 4-5 liści