Drzewa owocowe

Korzyści stosowania Kelpaku w uprawach drzew owocowych

Badania naukowe z zastosowaniem Kelpaku na uprawach owoców na całym świecie wykazują znaczenie i korzyści płynące z aplikacji boru jednocześnie z Kelpakiem:

  • zwiększenie produkcji pyłku i poprawa jego zapłodnienia
  • szybszy rozwój łagiewki pyłkowej
  • znaczne zwiększenie owocowania
  • poprawa retencji owoców
  • poprawa koloru i rozmiaru owoców
  • większy plon

Zalecane dawki aplikacyjne

Aplikacja dolistna: Aplikować od początku kwitnienia do fazy zawiązywania owoców. Powtórzyć raz lub dwukrotnie w przerwach 10-12-dniowych.

Dawka: 3 l/ha (maksymalne rozcieńczenie 1:300)

Dla osiągnięcia optymalnych efektów, zalecamy aplikację boru z Kelpakiem.

Uwaga: Nie aplikować boru, gdy zachodzi prawdopodobieństwo wystąpienia toksyczności.

Znaczenie aplikacji Kelpaku z borem dla zawiązywania owoców

Tekst na strzałce: Uzupełnienie deficytu boru i aplikacja Kelpaku ma pozytywny wpływ na zawiązywanie owoców

Owocowanie i plon

Średni wzrost plonu powyżej kontroli

Śliwka +15%
Czereśnie +23%
Gruszki +11%

STOSOWANIE KELPAKU

KONTAKT

PUH CHEMIROL Sp. z o.o.
Tel: +48 52 318 88 79
Email: kelpak@chemirol.com.pl